Over Iedereen Fietst

Het project "Iedereen fietst" is een initiatief van Inter in samenwerking met Provincie West-Vlaanderen en Westtoer.

2020: Nieuwe fiets- en wandelroute in West-Vlaanderen

Provincie West-Vlaanderen Westtoer

Inter screende in opdracht van de provincie West-Vlaanderen een nieuwe fietsroute in de Leiestreek en een erfgoedwandelroute aan de Kust.

2018: Negen fiets- en wandelroutes in Oost-Vlaanderen

Provincie Oost-Vlaanderen

Inter screende in opdracht van de provincie Oost-Vlaanderen vijf wandelroutes en vier fietsroutes in elke toeristische regio van de provincie (Scheldeland, Waasland, Meetjesland, Vlaamse Ardennen en Leiestreek).

2017: Vier nieuwe fietslussen in West-Vlaanderen

Provincie West-Vlaanderen

Inter screende in opdracht van de Sportdienst van de provincie West-Vlaanderen vier fietslussen, één in elke toeristische regio van West-Vlaanderen (Brugse Ommeland, Kust, Leiestreek en Westhoek).

2015: Wandellussen op de Kustwandelroute

Westtoer

Westkans screende de volledige Kustwandelroute en selecteerde vijf toegankelijke wandellussen.

2014: Skeelerroutes Provincie West-Vlaanderen

Provincie West-Vlaanderen

Westkans screende tien skeelerroutes uit de nieuwe brochure van de Provincie. Per traject krijg je gedetailleerde toegankelijkheidsinformatie en foto's te zien. Dit is nuttig voor fietsers die zich verplaatsen met een tandem, handbike of rolstoelfiets.

2013: Thematische WO 1-routes

Provincie West-Vlaanderen Toerisme Vlaanderen

In het kader van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog screende Westkans vijf thematische fietsroutes in de Westhoek.
Deze routes staan niet meer online, omdat het Fietsnetwerk in 2016 aangepast werd.

2012: Toegankelijke lussen in Vlaams-Brabant

Provincie Vlaams-Brabant

Provincie Vlaams-Brabant: drie toegankelijke fietslussen via het project 'Grenzeloos toegankelijk', een grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van de Europese Unie (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling).

Kustactieplan 2005-2009

Kustactieplan 2005-2009

Met het Kustactieplan (KAP) ondersteunt Toerisme Vlaanderen toeristisch-recreatieve projecten die het kusttoerisme ten goede komen. Via de vooropgestelde criteria stimuleert het KAP vooral duurzame projecten die een actieve beleving nastreven, in het bijzonder voor jongeren, de commerciële logiesvormen verder versterken, de samenwerking van toeristische actoren bevorderen en een duidelijke toeristische meerwaarde bieden.

Provincie West-Vlaanderen

De sportdienst van de provincie West-Vlaanderen steunde dit project inhoudelijk en financieel.

Westtoer

De bijdrage van Westtoer in het project bestaat uit het weergeven van de toegankelijke lussen op de fietsnetwerkkaarten van de Kust. Op de nieuw te drukken kaarten en op de website van Westtoer komt een verwijzing naar www.iedereenfietst.be. Er is bewust gekozen om geen afzonderlijk kaartmateriaal op de markt te brengen, maar om de toegankelijkheidsinformatie te integreren in bestaande producten.

Westkans

Westkans was het West-Vlaams adviesbureau voor Gelijke Kansen en Toegankelijkheid vzw. In 2015 gingen de provinciale adviesbureaus samen verder als Inter.


Voor het screenen van het fietsnetwerk kon Westkans beroep doen op vrijwilligers van zijn netwerkpartners:

Geert Dumoulin

Vrijwilliger Westkans vzw