Hoe zoeken?

De zoekmodule op de startpagina is niet meer beschikbaar, omdat het volledige fietsnetwerk in West-Vlaanderen in 2016 herwerkt werd. De oude netwerkkaarten zijn dus ook niet meer bruikbaar.

Routes met gedetailleerde toegankelijkheidsinformatie

De skeelerroutes (screenings uit 2014) en de vier nieuwe fietslussen (2017) bevatten gedetailleerde informatie van knooppunt tot knooppunt.

Per stuk route krijg je info over ondergrond, versmallingen, hellingen, drempels, rustbanken, openbaar sanitair en fietscafés langs de route. Je ziet ook enkele foto's per stuk route.

Toegankelijke lussen

Na de hernieuwing van het Fietsnetwerk in 2016, bleven nog zes toegankelijke routes over. Deze lussen zijn op kaart weergegeven. Ook de vijf lussen op de Kustwandelroute en de fietslussen in Vlaams-Brabant zijn nog beschikbaar.